Scenariusz lekcji informatyka

Pobierz

Temat lekcji: Praca z wieloma arkuszami Excela.. Adresowanie względne + 1 ćw.. Nawiązanie do tematyki wiosennej.. Czas trwania: 45 minut .. Korzystamy z programu Paint - zadania Scenariusze do wszystkich lekcji są umieszczone w strefie nauczyciela.. Etap edukacyjny II 3.. Scenariusz lekcji powstał na podstawie materiałów zgromadzonych podczas realizacji programu Comenius.. Kazimierza Wielkiego w Poznaniu.. Temat: Wykorzystanie Excela do rozwiązywania zadań.. Temat: Tworzenie e-kartki za pomocą programu PowerPoint.. Wprowadzenie do zajęć 1.. Temat jednostki lekcyjnej Internet jako źródło informacji 5.. Katarzyna Koszyk Korelacja przyrody z informatyką - scenariusz lekcji Anna Fido, Małgorzata Wódka Kryptoanaliza - łamanie szyfrów Wioletta ŁapińskaW temacie 1. umieszczone są szczegółowe scenariusze trzech pierwszych lekcji: Lekcja 1.. Na Pulpicie znajduje się Folder o nazwie Internet a w nim schemat do uzupełnienia.Przebieg lekcji: I.. Miejsce odbywania zajęć: Szkoła Podstawowa 3.. Prowadzący zajęcia: Joanna Grabna Treści programowe: Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniemScenariusz lekcji informatyki: Język HTML - podstawowe polecenia służące do tworzenia stron WWW 1.. Adresowanie względne i kopiowanie formuł 7.Scenariusz lekcji z informatyki w Liceum Ogólnokształcącym Opracowała: mgr inż. Teresa Kowalska, XIV Liceum Ogólnokształcącego im..

Przedmiot informatyka 4.

Czas trwania: 45 min.. Temat: Formatowanie tekstu w języku HTML.. "Praca w grupach" Przy jednym komputerze siada troje dzieci.. Cele zajęć: uznaje i respektuje prawo do prywatności danych i informacji oraz prawo do własności intelektualnej 6.. Faza realizacji 1.. Nauczyciel sprawdza obecność.. W jaki sposób zapisywaliśmy powtarzające się polecenia w programie Baltie?SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z INFORMATYKI.. CELE: Ogólne: Uczeń: pozna sposoby szyfrowania i odszyfrowywania informacji, wykorzysta grę Scottie Go!. Zajęcia komputerowe - klasa VDarmowa baza zawierająca Scenariusze dostosowane do konkretnej grupy wiekowej: Edukacja wczesnoszkolna i obejmujące następujące obszary tematyczne: informatyka Zasoby Pierwsze krokiSCENARIUSZ LEKCJI OTWARTEJ Z INFORMATYKI PRZEDMIOT:Informatyka PROWADZĄCA:Alina Jakubiec DATA:9.03.2021 r., godz. 12:50 - 13:35 TEMAT:Wprowadzenie do języka kodowania HTML KLASA:7 CZAS TRWANIA LEKCJI:45 min CELE OGÓLNE •Zapoznanie uczniów ze sposobem tworzenia strony internetowej.Zasoby portalu Scholaris.pl Szkoła podstawowa Informatyka Zasoby portalu wiedzy Scholaris.pl stanowią zbiór przygotowany w ramach projektu POKL realizowanego w latach 2009-2014.. "W Sieci .Klasa 1.. Temat: Komunikacja w Internecie -zalety, zagrożenia, ostrzeżenia.. Przypomnienie z poprzednich lekcji: Co to jest program komputerowy?.

Czas lekcji: 45 minut.

Prowadzący: Przemysław Byczkowski.. Przedstawia temat lekcji, określa cele i zadania.. Z nowym bitem.. Termin realizacji: 14.03.2006.. Rozmowa z uczniami na temat zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania w Internecie,KONSPEKT LEKCJI INFORMATYKI SZKOŁA: Szkoła Podstawowa nr 6 im.. Elementy informatyki w nauczaniu zintegrowanym + CD", plik graficzny na płycie CD-ROM - ćwiczenie 20 Przebieg zajęć: 1.. Praca z podręcznikiem - Uczniowie oglądają w podręczniku klawisz ShiftKonspekt lekcji z informatyki.. Pogadanka na temat zbliżającej się pory roku i jej zwiastunów.. Obecnie platforma Scholaris nie jest już wspierana a funkcję udostępniania materiałów edukacyjnych przejęła Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE), aby .Aug 1, 2021SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z INFORMATYKI PROWADZĄCY: KLASA: ILOŚĆ GODZIN: TEMAT: CEL GŁÓWNY ZAJĘĆ: CELE OPERACYJNE ZAJĘĆ: METODY PRACY: Marzena Mikulec 7 SP 45 minut Multimedialna kartka z wakacji.. Załóż konto i korzystaj z materiałów!SCENARIUSZ LEKCJI Z INFORMATYKI -.. Adresowanie bezwzględne Excel 3.. Ćwiczenie programowania w języku Scratch.. Zapoznanie uczniów z celem i tematem zajęć.. Korzystamy z programu Paint Lekcja 3..

Przebieg lekcji Faza wstępna .

Uniwersytet Dzieci w Klasie oferuje gotowe, bezpłatne scenariusze lekcji i projekty edukacyjne z różnych dziedzin nauki.. Nauczyciel poleca, by uczniowie otworzyli podręcznik na s. 51.Scenariusz lekcji informatyki w klasie VI szkoły podstawowej.. Temat: ZASADY DOBRZE ZAPROJEKTOWANEJ PREZENTACJI.. Uczeńpo lekcji: Cel ogólny: • Poznanie/przypomnienie zasad i etapów tworzenia prezentacji .KONSPEKTY Z INFORMATYKI ALGORYTMY 1.. Szczegółowe: Uczeń: nauczy się odszyfrować tekst zgodnie z kluczem,Lekcję można poprowadzić w dowolnej klasie gimnazjum.. ks. Franciszka Olejniczaka w Gostyniu Wiek: 9 lat i więcej Streszczenie: Nie od dziś wiadomo jak ważne stało się programowanie w życiu codziennym.Scenariusze dla klas IV-VIII - Informatyka - Uniwersytet Dzieci w Klasie.. Zakres treści programowych:Apr 20, 2022SCENARIUSZ ZAJĘĆ 1.. Autor(a) Anna Małgorzata Porębska 2.. Czas trwania zajęć: 45 minut.. Adresowanie względne Excel 2.. Cele lekcji: a) dydaktyczne - poznawcze Uczeń zna program Microsoft WordPrzebieg zajęć 1.. Nauczyciel: Izabela Łabuś.. udostępnianie na platformie.. Instrukcja algorytmy ARKUSZ KALKULACYJNY 1.. Nauczyciel rozpoczyna z uczniami rozmowę na temat stron WWW, które już .Konspekt lekcji informatyki/zajęć komputerowych 1.. Adresowanie względne i bezwzględne 6..

Cele lekcji: a) ogólne: ...

Adresowanie względne, bezwzględne i mieszane + 2 ćw.. SCENARIUSZ LEKCJI INFORMATYKI Temat: Zaprogramuj mnie!. Wprowadzenie do zajęć Nauczyciel wymienia nazwy przedmiotów znajdujących się w pracowni komputerowej np., biurko, tablica, monitor.. Nauczyciel rozdaje uczniom opracowane karty z podstawami tworzenia stron WWW (są na niej umieszczone wszystkie ważne.. Uruchamiamy programy Lekcja 2.. Cel ogólny: •Nauczenie jednoczesnego wypełniania wielu arkuszy oraz sposobu konsolidacji danychSCENARIUSZ LEKCJI INFORMATYKI Klasa IVa Miejsce zajęć - pracownia komputerowa Ilość uczniów - 8 Data: 15.03.2018 Temat: Budowanie, czarowanie i programowanie - Baltie bez tajemnic - powtórzenie.. Przedmiot: Informatyka.. Powitanie i czynności organizacyjne.. Jeśli padnie nazwa elementu zestawu komputerowego uczniowie klaszczą, jeśli inna - milczą.. Nauczyciel: Kamila Urbańska.. Kształtowanie umiejętności prowadzenia debaty oraz ćwiczenie tworzenia programu w języku Scratch:Scenariusz lekcji informatyki.. Przygotowała: Grażyna Czachorowska-Szczupak.. Lekcja otwarta prowadzona za pomocą narzędzia Microsoft Teams, materiały są.. Cele operacyjne Uczeń: 1.potrafi poprawnie zredagować treść zaproszenia, 2.zna i stosuje środki perswazyjne 3.zna zasady korzystania z edytora tekstu word, 4.wie, na czym polega metoda projektu, 5.współpracuje z innymi członkami zespołu, wykorzystując nowoczesne narzędzie internetowe.Głównym elementem zajęć według proponowanego scenariusza jest projekcja materiału (z płyty lub pobranego z serwisu ), który w konwencji programu talk-show pokazuje m.in. dwa przypadki niebezpiecznych sytuacji, z jakimi mogą mieć do czynienia młodzi ludzie w Internecie - cyberprzemoc oraz uwodzenie.. Ks. Piotra Skargi w Jarosławiu KLASA: IVa KLIVVI-II.2, E2-PODST-INF-2.-KLIVVI-I.2.c, E2-PODST-INF-2.-KLIVVI-I.3 JEDNOSTKA METODYCZNA: 1 godzina lekcyjna: 45 min TEMAT LEKCJI: Poznajemy środowisko programowania altie, Tryb Czarowanie.Konspekt lekcji z technologii informacyjnej w liceum ogólnokształcącym Ewa Raciborska Korelacja międzyprzedmiotowa: język polski i informatyka.. ZAKRES TREŚCI: Praktyczne zastosowanie komputera - Excel (arkusz kalkulacyjny) CEL GŁÓWNY:Scenariusz Szkoła podstawowa Mateusz Błaszkiewicz 1 Świat zagadek rozwój poznawczy • informatyka • programowanie Scenariusz Szkoła podstawowa Anna Misztal 2 Wyzwanie - programowanie informatyka • programowanie Elementów na stronie (48)Konspekt lekcji informatyki Temat: Bezpiecznie w sieci.. W jaki sposób tworzyliśmy programy w środowisku Baltie?. Jedna osoba wybrana, jako sekretarz uzupełnia schemat przygotowany przez nauczyciela.. Klasa: IV Czas pracy: 1 godzina lekcyjna.. do utrwalenia wcześniej zdobytych umiejętności, utrwali określenia kierunków w języku polskim i angielskim.. Autorka: Natalia Kolan, nauczycielka matematyki i informatyki w Szkole Podstawowej nr 5 im.. Data Przedmiot 2..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt