Zasady bezpiecznego stosowania i przechowywania preparatów fryzjerskich

Pobierz

Zasady bezpiecznego stosowania preparatów fryzjerskich zagrożeń oraz czynniki 5 określa preparaty fryzjerskie szkodliwe dla zdrowia, określa zasady bezpiecznego stosowania preparatów występujące w salonie odczytuje fryzjerskimoznaczenia na pojemnikach preparatów identyfikuje źródła uciążliwe i niebezpieczne,Do dezynfekcji wyposażenia fryzjerskiego należy wykorzystywać wyłącznie preparaty dezynfekujące dopuszczone do obrotu.. 2 Funkcja, wyposażenie i wykorzystanie poszczególnych pomieszczeń w salonie fryzjerskim.. Preparaty w spryskiwaczach powinny być używane jedynie w przypadku dezynfekcji trudno dostępnych miejsc.fryzjerskich oraz ich zastosowania.. Dokumentacja działalności gospodarczej.. Rysunek zawodowy.. Na skórze głowy oraz włosach znajdować się mogą różne zanieczyszczenia, a także zmiany dermatologiczne typowe dla przebiegu chorób bakteryjnych, grzybiczych czy pasożytniczych.. Pytania do opracowania na test końcowy.. Pojemniki służące do dezynfekcji sprzętu wielokrotnego użycia powinny stać puste w pobliżu miejsca wykonywania zabiegu.. .Wszelkie preparaty powinny być zaopatrzone w etykiety informujące o rodzaju i składzie chemicznym preparatu, jego producencie i warunkach przechowywania.. Środki dezynfekcyjne (ich opary) nie są obojętne dla zdrowia pracownika i klienta.stosowania odzieży ochronnej ,nie potrafi scharakteryzować zasad bezpiecznego używania i przechowywania preparatów, słabo zna zasady dezynfekcji i sterylizacji; nie potrafi wyjaśnić pojęć: oczyszczanie dezynfekcja, sterylizacja , wymienia elementy higieny obowiązujące w1.7..

3Zasady bezpiecznego użytkowania i przechowywania preparatów fryzjerskich 5.

Narzędzia kosmetyczne i fryzjerskie po użyciu zawsze muszą być poddane właściwym zabiegom dezynfekcyjnym.. Na skórze głowy oraz włosach znajdować się mogą różne zanieczyszczenia, a także zmiany dermatologiczne typowe dla przebiegu chorób bakteryjnych, grzybiczych czy pasożytniczych.. Służą do przechowywania preparatów fryzjerskich oraz środków i sprzętu do zachowania w zakładzie wymaganej przepisami czystości.. rozróżniać procesy chemiczne zachodzące podczas trwałej ondulacji, farbowania i rozjaśniania włosów; 1.8. stosować nazwy, pojęcia, określenia z zakresu fryzjerstwa damskiego i męskiego.. 6.Pojemniki służące do dezynfekcji sprzętu wielokrotnego użycia powinny stać puste w pobliżu miejsca wykonywania zabiegu.. Na .Zabieg ten należy przeprowadzać z użyciem preparatów wykazujących działanie dezynfekujące w czasie nie dłuższym niż 15 minut.. Do przygotowywania żywności przeznaczonej do dalszej obróbki należy używać oddzielnegoWłaśnie dlatego nad umywalką należy umieścić szczegółową instrukcję mycia rąk, zgodną z zaleceniami WHO..

Temat - Zasady bezpiecznego projektowania salonu fryzjerskiego.

Część pisemna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania zamknięte z zakresu następujących tematów: 1.. Aby przeciwdziałać dolegliwościom układu ruchu, a także zmniejszyć zmęczenie po pracy należy: dopasować do swojego wzrostu stoły, umywalki, lady.tarne, pomieszczenia do przechowywania sprzę-tu oraz miejsca do składowania czystej i brudnej odzieży/ręczników.. Niedopuszczalne jest także kilkukrotne używanie przez pracowników zakładu fryzjerskiego narzędzi jednorazowego użytku.określić zastosowanie podstawowych narzędzi, przyborów i aparatów fryzjerskich, P zastosować zasady aseptyki i antyseptyki, P zastosować zasady dezynfekcji i sterylizacji narzędzi fryzjerskich, P określić zasady konserwacji i przechowywania narzędzi oraz aparatów fryzjerskich, P dobrać bieliznę fryzjerską i określić zasady jej .Rok 2011 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PODCZAS PRAC Z WYKOśYSTANIEM PREPARATÓW CHEMICZNYCH I BIOLOGICZNYCH WARUNKI DOPUSZCZENIA PRACOWNIKA DO PRACY Do samodzielnej pracy z uŜyciem preparatów chemicznych i biologicznych moŜe przystąpić pracownik, który uzyskał zezwolenie na pracę na tym7) stosuje zasady sporządzania, stosowania i przechowywania roztworów płynów dezynfekcyjnych 8) wykonuje i monitoruje proces sterylizacji narzędzi, sprzętu i materiałów podologicznych 9) wykonuje dezynfekcję aparatury podologicznej zgodnie z obowiązującymi procedurami i instrukcjami producentaZasady bezpiecznego stosowania preparatów fryzjerskich..

Procedura mycia i dezynfekcji narzędzi fryzjerskich.

Narzędzia przechowywać należy zaś w warunkach, zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem oraz zniszczeniem.. 1 Podział salonu fryzjerskiego na strefy pracy.. Dezynfekcja i sterylizacja w salonie 5.1 Pojęcie dezynfekcji i sterylizacji 5.2 Metody dezynfekcji 5.3 Dezynfekcja w salonach fryzjerskich 5.4 Dezynfekcja rąk fryzjera 5.5 Zasady przeprowadzania dezynfekcji 5.6 Kolejność czynności podczas wykonywania dezynfekcji 42Zasady bezpiecznego stosowania preparatów fryzjerskich.. Pomieszczenie lub miejsce, które służy do przechowywania sprzętu do utrzymania czystości wyposaża się w zamontowany na wysokości 0,5 m od podłogi zlew.w zakładach muszą zostać wydzielone odpowiednie miejsca i pomieszczenia (np. do przechowywania preparatów kosmetycznych, na czystą bieliznę, do spożywania posiłków) wszystkie narzędzia wielokrotnego użytku, mogące powodować naruszenie ciągłości tkanek po każdym użyciu należy poddać dezynfekcji, myciu oraz sterylizacjiDobra organizacja stanowiska pracy w salonie fryzjerskim i kosmetycznym to także dbałość o dobór sprzętu pomocniczego, odpoczynek oraz ćwiczenia zmniejszające codziennie zmęczenie i dolegliwości.. Procedura mycia i dezynfekcji narzędzi fryzjerskich.. Rachunkowość zawodowa.. Dzięki temu będziemy mieć pewność, że każda osoba, która zbliża się do Klientów, jest odpowiednio zdezynfekowana..

Co ważne - w przypadku dezynfekcji powierzchni wskazane jest ograniczenie preparatów, zawierających aldehydy.

Nie należy przechowywać żywności z innymi produktami (np. chemią gospodarczą).. Należy oddzielnie przechowywać żywność su-rową i gotowaną.. Na pierwszy rzut oka nie są one widoczne.Jan 31, 2022Należy przestrzegać zasad przechowywania żywności określonych przez producenta.. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś .. - wyjaśnić zasady przechowywania bielizny ochronnej, - scharakteryzować zasady przechowywania preparatów fryzjerskich, - scharakteryzować postawę fryzjera podczas pracy,opisuje czynności i zasady bezpiecznego dezynfekowania i sterylizacji sprzętu i wyposażenia salonu fryzjerskiego, określa kolejność czynności higienicznych podczas dezynfekcji i sterylizacji.. Inne zagrożenia na Twoim stanowisku pracy Ważne dla Twojego zdrowia i bezpieczeństwa, a także bezpieczeństwa i zdrowia Twoich współpracowników i klientów będzie: zapewnienie odpowiedniego oświetlenia - ogólnego3.. Warto także oprócz klasycznego mydła, zaopatrzyć salon żele antybakteryjne, które zabijają 99,9% .bhp(1) rozróżnia pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią; bhp(1)1 opisać środowisko pracy fryzjera bhp(1)2 rozróżnić zasady bezpiecznego projektowania salonu fryzjerskiego, zgodnie z ergonomią, bhp i ppoż bhp(1)3 określić zasady działania instalacji w salonie fryzjerskim bhp(1)4 …5.Narzędzia kosmetyczne i fryzjerskie po użyciu zawsze muszą być poddane właściwym zabiegom dezynfekcyjnym..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt