Mnożenie ułamków klasa 6

Pobierz

Lekcja 2 Mno enie i dzielenie liczb ca kowitych-c d -kl VI 16.39 MBMonika Stachowska.. Więc licznik wyniku jest równy 5 * 2.. 3 20 18 35 9 35 7 10 15 32 3 8 4 11 3 4 6 33 4 15 8 33 7 40 1 2 1 3 4 33 2 33 8 12 3 35 Oblicz.. Liczby mieszane.Spr.. Skróć ułamki przed wykonaniem mnożenia.. Przykład 4ĆWICZENIE.. Kliknij, aby uruchomić podgląd.CHCESZ MIEĆ DOSTĘP DO WSZYSTKICH 296 NAGRANYCH LEKCJI Z KLAS 4-8?ZAPRASZAM SERDECZNIE NA UDEMY:klasa 4: ułamkówUczeń, który opanował dział Ułamki zwykłe:a) interpretuje ułamek w prostych sytuacjach życiowych,b) skraca i rozszerza ułamki,c) zamienia liczby mieszane na ułamki zwykłe i odwrotnie,d) sprowadza ułamki do wspólnego mianownika,e) zaznacza ułamki na osi liczbowej,f ) porównuje ułamki,g) dodaje i odejmuje ułamki o jednakowych i różnychmianownikach,h) mnoży i dzieli ułamki przez liczby całkowite oraz przez ułamki,i) oblicza wskazany ułamek danej liczby .. wg Mmmatematyk.. Inaczej mówiąc każdą liczbę wymierną można przedstawić w .Zadania i ćwiczenia z matematyki - klasa 6.. Skracanie ułamków (na poziomie ucznia klasy 6) Rozszerzanie ułamków (na poziomie ucznia klasy 6) Dodawanie ułamków zwykłych (na poziomie ucznia klasy 4) Odejmowanie ułamków zwykłych (na poziomie ucznia klasy 4)Pierwszy: jedna siódma razy trzy piąte (w liczniku ułamka 1 razy 3, w mianowniku 7 razy 5) równa się trzy trzydzieste piąte..

Mnożenie ułamków zwykłych.

a) 3 4 · 2 5 = 3 · 2 4 · 5 = = b) 5 9 · 7 10 = 5 · 7Mnożenie ułamków zwykłych 2011-04-02 17:29:23 Matma, mnożenie ułamków dziesiętnych, klasa IV oraz V, POMOCY !. Aby pomnozyc liczby mieszane, nalezy zamienic je na ulamki.. Łącznie 30 przykładów na mnożenie ułamków zwykłych do rozwiązania + rozwiązania krok po kroku.Porównywanie ułamków; Mnożenie pisemne przez liczbę dwucyfrową; Dzielenie pisemne ; Dodawanie ułamków dziesiętnych; Odejmowanie ułamków dziesiętnych 2; Mnożenie liczb mieszanych; Dzielenie liczb mieszanych; Mnożenie i dzielenie liczb przez 10, 100 i 1000; Dodaj liczbę dziesiętną do mieszanej; Podzielność liczb przez 2, 3, 5 i 103 days ago- mnoży liczby dziesiętne przez 10, 100, 1000, - pamięciowo i pisemnie mnoży liczby dziesiętne przez liczby naturalne, - pamięciowo i pisemnie mnoży liczby dziesiętne, - prawidłowo zapisuje działania i oblicza iloczyn liczb dziesiętnych, - współpracuje w parze.. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich i ujemnych 36.67 MBVioletta Matematyka.. W filmie wykorzystano zadania pochodzące z podręcznika GWO.. Wyniki skreślaj w ramce.. Otrzymasz dostęp do wszystkich klasówek i testów, oraz płatnych artykułów przez dwie godziny ( 120min )!1..

Rozszerzanie ułamków zwykłych.

Mnożenie i dzielenie liczb całkowitych.. Mnożenie liczb wymiernych Koło fortuny.. Nowy licznik, to znaczy licznik wyniku mnożenia to po prostu pomnożone oba liczniki.. Aby pomnozyc liczbe naturalna przez ulamek (lub odwrotnie), mnozymy licznik ulamka przez te liczbe, a. rodzicom uczniow).Klasa 6.. Ułamki zwykłe i dziesiętne: Ćwiczenia: Skracanie ułamków zwykłych.. Liczby mieszane.. Przykład 2.. Ułamki zwykłe mnożymy w taki sposób: Czyli licznik mnożymy razy licznik, mianownik razy mianownik.d) sprowadza ułamki do wspólnego mianownika, e) zaznacza ułamki na osi liczbowej, f ) porównuje ułamki, g) dodaje i odejmuje ułamki o jednakowych i różnych mianownikach, h) mnoży i dzieli ułamki przez liczby całkowite oraz przez ułamki, i) oblicza wskazany ułamek danej liczby, j) znajduje liczbę na podstawie danego jej ułamka,W tym kanale znajdziesz pełny wykład - 100% lekcji - z Matematyki dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.. Klasa 6 Ocenianie: Kartkówki3 days agoSprawdź, jakie zadania matematyczne powinien umieć rozwiązać uczeń klasy 6.. 5 * 2 w liczniku… i 6 * 3 w mianowniku.. Klasa 6 Matematyka.. liczba pobran: 7797. zaktualizowany: 24 lipca 2015.Mnozenie ulamkow zwyklych..

Skracanie ułamków zwykłych - puzzle.

Czekają na Ciebie: Mnożenie liczb dwucyfrowych w modelach pola powierzchni Rozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!. 5 * 2 = 10 6 * 3 = 18 …wynik to 10/18.. Drugi: jedna druga razy pięć siódmych razy trzy czwarte (w liczniku ułamka 1 razy 5 razy 3, w mianowniku 2 razy 7 razy 4) równa się piętnaście pięćdziesiąt szóstych.. Powodzenia:) Tomasz D. GwiazdaMnożenie i dzielenie; Szacowanie; Powtórzenie połowy I działu; Symetria, okrąg i koło; Prosta i odcinek; Kąty i ich rodzaje; Mierzenie kątów; Powtórzenie I działu; DZIAŁ II - ułamki dziesiętne.. Skracanie ułamków ułatwia obliczanie i dlatego jest ważne.. Matematyka wokół nas.. Następnie ułamek 15/25 skracamy przez 5 - otrzymujemy 3/5.. Teleturniej wg Njola13 Klasa 4 Klasa 5 Matematyka Skracanie i rozszerzanie ułamków.. Dzielimy liczby 6 i 28 przez 2 czyli skracamy ułamek 6/28 przez 2.. Mnożenie ułamków zwykłych.. Mno enie i dzielenie liczb ca kowitych - zadania 20.62 MBNatalia SądelKartkówka nr 14. wg Nauczycielsp16.. Cele sformułowane w języku ucznia:6. autor widoczny po zalogowaniu : 28: 7. autor widoczny po zalogowaniu : 20: 8. autor widoczny po zalogowaniu : 20: 9. autor widoczny po zalogowaniu : 20: 10. autor widoczny po zalogowaniu : 16: 11. autor widoczny po zalogowaniu : 8Klasa 6 Matematyka..

5/6 * 2/3 Mnożenie ułamków jest bardzo łatwe.

Mnożenie liczb wielocyfrowych Rozwiąż co najmniej 3 z 4 pytań, aby przejść na następny poziom!Karta 6 składa się z 10 rozwiązań krok po kroku.. Wskaż największy ułamek (różne liczniki i mianowniki) Porównywanie ułamków zwykłych o różnych licznikach i mianownikach.Mnożenie ułamków dziesiętnych (na poziomie ucznia klasy 6) Przykład 1.. Koło fortuny wg Njola13 Klasa 4 Klasa 5 Matematyka Skracanie i rozszerzanie ułamków.. Mnożenie i dzielenie liczb wymiernych Znajdź parę.. 2011-05-22 17:18:32 Matematyka klasa 5.A więc zróbmy to.. Górna liczba to wynik mnożenia obu liczb na górze.. Porównywanie; Dodawanie i odejmowanie; Mnożenie i dzielenie przez 10, 100… Mnożenie i dzielenie przez naturalną; Działania, zaokrąglanieMaster slide 6 25 · 15 28 = 3 5 · 3 14 = 9 70.. To pytanie ma już najlepszą odpowiedź, jeśli znasz lepszą możesz ją dodaćNov 22, 2021III.6 Mnożenie ułamków Oblicz.. Kopia Mnożenie i dzielenie liczb wymiernych Test.Mnożenie i dzielenie liczb wymiernych - klasa 6.. Ułamki zaliczamy do liczb wymiernych..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt