Konflikt tragiczny antygony i kreona

Pobierz

Dotyczą one bardzo konkretnej sprawy.. Jej śmierć pociągna za sobą śmierć Hajmona, ta z kolei powoduje śmierć Eurydyki.. Uniwersalną wymowę ma także konflikt pomiędzy nakazami moralnymi religii, a prawem stworzonym przez ludzi.Konflikt tragiczny w Antygonie polega na dramatycznych wyborach dokonywanych przez bohaterów tragedii.. Scharakteryzować postawę Kreona i Antygony.. Szkoła - zapytaj eksperta (1398) Szkoła - zapytaj eksperta (1398) Wszystkie (1398) Język angielski (784) Język polski (309) Matematyka .Antygona kieruje się uczuciem, a swoje postępowanie podporządkowuje prawu boskiemu.. RACJE KREONA.. Czyn Antygony zarysowuje w tragedii sytuację konfliktu tragicznego.Konflikt pomiędzy pojedynczym człowiekiem, takim jak Antygona, a władzą, której przedstawicielem jest Kreon, zdarza się obecnie w każdym miejscu na ziemi.. Dla Kreona najważniejszą wartością jest utrzymanie władzy w państwie, w którym rządzi silną ręką.. Antygona popełniła samobójstwo.. Spór dotyczy głównie pary bohaterów: Kreona - króla Teb - i Antygony.. Rozum zostaje przeciwstawiony miłości, prawo ludzkie - prawu boskiemu, interes zbiorowości (państwo) - obronie jednostki.Konflikt tragiczny w "Antygonie" .. - Ka¿dy zosta³ jakoœ ukarany za swoje winy: kar¹ dla Antygony jest œmieræ, ale ostatecznie zwyciê¿a ona ideologicznie; kar¹ dla Kreona jest samobójstwo Antygony i jego syna; Polinejkes odpokutowa³ swoje przez niepochowanie; .Konflikt Antygony i Kreona Prawdę jednostki z jej prawem do uczuć i obrony najbliższych reprezentuje An­tygona, która kocha obu braci tak samo i poczuwa się do obowiązku pogrzebania ich obu..

z tego konfliktu sztuka czerpie swoją dramaturgię oraz tragizm.

Polega na zderzeniu się przeciwstawnych, równorzędnych racji, pomiędzy którymi nie można dokonać wyboru i dlatego każde posunięcie bohatera prowadzi go do katastrofy, czyli klęski.Kreon jest konsekwentny.. Na początku, chcę zwrócić uwagę na prawo ludzkie i boskie.. Mam u szlachetnych ludzi cześć i chwałę, Lecz potępienie ze strony Kreona (…)" Zrozumieć, czym jest tragizm Tragizm to jedna z cech charakterystycznych starożytnego dramatu.Spora grupa ambitnych uczniów wybierała z kolei dialog między zwolennikiem racji Kreona a zwolennikiem racji Antygony.. Uwaga!. Ten incydent wciągnął w cały tok wydarzeń Antygonę i Kreona.NA CZYM POLEGA KONFLIKT TRAGICZNY W ANTYGONIE.ODWOLAJ SIE DO STANOWISKA ANTYGONY ORAZ KREONA +1 głos.. Ośrodkiem i motorem akcji w tragedii antycznej jest nieprzezwyciężalny konflikt między dążeniami wybitnej jednostki a siłami wyższymi: losem, prawami historii, interesem społecznym, normą moralną lub inną koniecznością.. Spróbuję udowodnić, iż to Antygona miała więcej racji po swojej stronie.. Spowodowali go dwaj bracia, kt rzy zabili się nawzajem.. Jest wielkim konfliktem moralnym, w którym ścierają się racje religijne wyznaczane przez bogów i ziemskie kwestie bezpieczeństwa ojczyzny, wyznaczane przez prawa stanowione przez władze państwa.Konflikt sprzecznych racji bohaterów opiera się przede wszystkim na antytezie: prawo boskie (naturalne, niepisane) i prawo ludzkie (stanowione przez ludzi)..

Konflikt ten jest istotą tragedii i nosi nazwę konfliktu tragicznego.

Antygona miała dwie możliwości: uszanować prawo boskie lub prawo ustanowione przez ludzi.Problematyka Antygony dotyczy zagadnień o charakterze moralnym.. Konflikt tragiczny, jakim jest starcie dwóch sprzecznych postaw reprezentowanych przez Antygonę i Kreona, stanowi oś konstrukcyjną tragedii antycznej.. Były także mowy oskarżycielskie i obrończe.. Wszystko to prowadzi do klęski Kreona.. Pytania .. Jej jednostkowy bunt przeciwko państwu i prawu jest jednak w pewnym sensie winą i może być usprawiedliwiony tylko obroną wyższych wartości (a .konflikt tragiczny (pomiędzy prawem państwowym ustanowionym przez człowieka, reprezentowanym przez Kreona a prawem boskim, na które powołuje się Antygona), fatum jako siła, która sprawia, że bohaterowie musza się znaleźć w sytuacji tragicznej).. Bohaterowie tragedii reprezentują postawy i wartości sprzeczne, przeciwstawne, nie do pogodzenia.. wypracowanie; antygona; konflikt-tragiczny; kreon; zadanie dodane 14 listopada 2010 w Język polski przez użytkownika GOGA12 (10) [Szkoła podstawowa] edycja 15 listopada 2010 przez użytkownika -KaI-Nov 18, 2021Konflikt tragiczny.. Mamy więc do czynienia z konfliktem tragicznym: zderzenie dwóch równorzędnych racji, wartości oraz konieczności wykluczanie się prawd uczucia i rozumu,Tragizm bohaterów "Antygony" Sofoklesa: Antygona, Kreon, Hajmon, Ismena "Własną obmyła, namaściła ręką; Żem bratnie zwłoki uczciwie grzebała, Taką mnie darzą podzięką!.

Głównym wyborem tragicznym jest wybór, jakiego dokonała tytułowa bohaterka.

Konflikt tragiczny, którego są uczestnikami, także nieuchronnie prowadzi do zguby - trzeba opowiedzieć się po stronie którejś z racji; takiej dramatycznej .tragizm: w dziele Sofoklesa przedstawiony jest nierozwiązywalny konflikt racji Kreona i Antygony, który nieuchronnie prowadzi do katastrofy.. 1,557 wizyt.. Było jednak za późno.. Antygona chce pogrze­bać brata (zgodnie z nakazami religijnymi), a realizacji tego .Kreon zmienia swoją decyzję pod wpływem słów Terezjasza.. W Antygonie pojawiają się trzy istotne antytezy: prawo boskie i prawo ludzkie, państwo i jednostka, rozum i serce.Konflikt Antygony i Kreona jest sporem wartości i konieczności, bowiem bohaterowie bronią przeciwnych racji : 1. rozum jest przeciwstawiony miłości 2. prawo ludzkie - prawu boskiemu 3. interes zbiorowości (państwa) - obronie jednostki Racje obu stron są równorzędne, konflikt tragiczny jest nierozwiązalny.Zobacz 1 odpowiedź na pytanie: na czym polegał konflikt tragiczny antygony a kreona.. Kreon, po bratobójczej walce o władzę, wydał zakaz grzebania zwłok zdrajcy, który ośmielił się zbrojnie napaść miasto, a tym samym wystąpić przeciwko niemu.Dochodzi więc do konfliktu między Antygoną a królem, Kreonem..

Konflikt tragiczny pomiędzy Antygoną i Kreonem w istocie nie dotyczy jedynie przedmiotu pochówku Polinika.

Dba o swój autorytet, jest niezłomny w swych decyzjach.. Jest przekonany o najwyższej wartości ładu w życiu społecznym, dzięki temu państwo będzie silne, co pośrednio zapobiegnie .Konflikt tragiczny w "Antygonie" Sofoklesa Konflikty są nieodłączną częscią ludzkiego życia.. Udziałem życia tytułowej bohaterki staje się konflikt tragiczny , polegający na zderzeniu dwóch równorzędnych racji, niosący za sobą konieczność dokonania wyboru między wolą władcy (prawem .Dla Antygony natomiast, kierującej się wiarą i miłością, nadrzędne są przykazania duchowe.. Mimo że przestępstwa dokonała narzeczona jego syna - utrzymuje wyrok w mocy i skazuje Antygonę na powolną śmierć w lochu.. Taki właśnie przypadek występuje w "Antygonie" Sofoklesa.. Pierwsze z praw reprezentuje Antygona.. Finisz tragedii to seria samobójstw: zabija się Antygona, zrozpaczony Hajmon i Eurydike - jego matka, a żona Kreona.. Budzi on kontrowersje, co do słuszności obu stron.. Najważniejsze jest dla niego prawo państwowe.Kreona zakazujący grzebania Polinejkesa, jak i sprzeciw antygony wobec tej decyzji władcy.. Warto mieć ten fakt na względzie czytając i interpretując tragedię, szczególnie iż wydaje się, że decyzja Kreona co do zakazu grzebania siostrzeńca jest elemen-Konflikt tragiczny, z jakim mamy do czynienia w "Antygonie", dotyczy Antygony i Kreona.. PILNE.. Został sam - stracił żonę i syna.Konflikt tragiczny w "Antygonie" Sofoklesa polega na istnieniu dwóch równorzędnych racji, mianowicie prawa boskiego oraz prawa ziemskiego, pomiędzy którymi nie sposób dokonać wyboru.. Zrozumiał, że nie może przeciwstawiać się bogom.. Jako kochająca siostra, wierna prawu boskiemu decyduje się na pochowanie zwłok swojego brata, Polinejkesa.Jest to wówczas jednostka tragiczna - w "Antygonie" tragicznymi postaciami są Kreon i tytułowa Antygona.. Niekt re z nich mogą wpłynąć na dalszy jego ciąg dla danego człowieka.. Wina tragiczna: Antygony, która narusza królewski rozkaz, bo pragnie uszanować prawo boskie,Tragiczny konflikt wartości niezdolnych do współistnienia w "Antygonie": .. (zdaniem Antygony)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt