Właściwości fal elektromagnetycznych i ich zastosowanie

Pobierz

Istnieje teoria o tym to p Adiovolny pojawił się w czasie Wielkiego Wybuchu.. Fale elektromagnetyczne i ich zastosowanie Wszystkie fale przekazują energię bez wywoływania trwałych zmian w ośrodku .Fale mechaniczne to fale, które rozchodzą się w ośrodkach sprężystych za pośrednictwem rozprzestrzeniania się drgań tego ośrodka.. Znalazło to szerokie zastosowanie w medycynie (głównie onkologii) do naświetlania chorych tkanek, do konserwowania żywności, a także do wykrywania wad materiałów (defektoskopia).. Jednym z rodzajów promieniowania elektromagnetycznego jest światło widzialne, a .Fale elektromagnetyczne znalazły olbrzymie zastosowanie przede wszystkim w urządzeniach takich jak: radia, telewizja, radary.. Trudno sobie wyobrazić obecnie życie bez tych wszystkich urządzeń, które uważamy za oczywiste i naturalne, a ich niezbędność zauważamy, gdy w naszym mieszkaniu zabraknie prądu.Pole elektromagnetyczne o bardzo niskiej częstotliwości (1-80 Hz) oddziałuje na organizm pozytywnie, powodując przyspieszenie procesów enzymatycznych, rozluźnienie mięśni gładkich , szybszą regenerację uszkodzonych komórek oraz zmianę ich struktury (np. wzrost gęstości tkanki kostnej).Jakie jest zastosowanie fal elektromagnetycznych: - w komunikacji (światło widzialne, telefonia komórkowa, i mikrofale) -w gastronomi (mikrofale,podczerwień) -w medycynie (nadfiolet, ultrafiolet, promieniowanie Rentgena, promieniowanie gama) 1 ocena | na tak 100% 1 0Promieniowanie elektromagnetyczne demonstruje swe właściwości falowe zachowując się jak każda fala, ulegając interferencji, dyfrakcji, spełnia prawo odbicia i załamania..

Właściwości fal elektromagnetycznych zależą od długości fali.

Systemem ochronnym przed negatywnym wpływem tego rodzaju fal na człowieka jest warstwa ozonowa otaczająca kulę ziemską.Promieniowanie gamma - fale elektromagnetyczne o długości krótszej od 10-10 m. Promieniowane gamma niszczy wszystkie żywe komórki, także nowotworowe.. Mikrofale Są to fale elektromagnetyczne o długości 0,1 mm-1 m.Ze względu na właściwości bakteriobójcze, jest szeroko stosowany w szpitalach.. Stosowane w fotografice, wykrywaczy fałszywych banknotów i kwarcówkach.. Do fal elektromagnetycznych zalicza się: fale radiowe, mikrofale, podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet, promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie gamma.. Długość fali i częstotliwość są do siebie odwrotnie proporcjonalne: λ = v f. gdzie:Własności fal elektromagnetycznych i ich zastosowanie Naukowiec.org / Tablice naukowe / Tablice fizyczne / Własności fal elektromagnetycznych i ich zastosowanie Własności fal elektromagnetycznych i ich zastosowanie W tabeli poniżej przedstawiono rodzaje promieniowania wraz zakresami, metody wytwarzania oraz ich zatosowania.. Spełniają one zasadę zachowania energii i są podległe zasadom dynamiki Newtona.. Oscylacje falowe i e yo częstotliwość są ze sobą powiązane.. Pokazaliśmy związek między prądem a magnetyzmem oraz jak ta zależność znalazła zastosowanie w elektromagnesach i silnikach elektrycznych, a także jak przejawia się ona w istnieniu fal elektromagnetycznych (radiowych, świetlnych czy rentgenowskich).Wspólne właściwości dla fal elektromagnetycznych: przenoszą energię, są falami poprzecznymi, odbijają się- np. od metali, załamują się przy przejściu przez granicę między różnymi ośrodkami, w pewnych warunkach mogą nakładać się na siebie i w wyniku tego wzmacniać się lub osłabiać jest emitowane przez pierwiastki promieniotwórcze;Niektóre z właściwości tej fali polegają na tym, że nie są naładowane, więc nie mogą być odchylane przez pola elektryczne lub magnetyczne..

WIDMO FAL ELEKTROMAGETYCZNYCHOtrzymał fale elektromagnetyczne i zbadał ich właściwości.

Wreszcie, fala ta spełnia ogólnie właściwości fal, takie jak interferencja, dyfrakcja, polaryzacja i tak dalej.. Ich zakres długości waha się między 1 a 10m.. Przykładowe wykorzystanie: Fale radiowe (długie) 10 kHz - 300 kHz: 1 km - 30 km: .. Własności fal elektromagnetycznych są .WŁAŚCIWOŚCI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH - fale elektromagnetyczne emiotowane są z nadajnika, a odbierane przez odbiornik; - fale elektromagnetyczne przechodzą przez izolatory, a nie przechodzą przez przewodniki; - fale elektromagnetyczne podlegają zjawisku odbicia zgodnie z prawem odbicia; - fala elektromagnetyczna jest falą poprzeczną .Promieniowanie podczerwone z uwagi na swoje własności ma bardzo dużo zastosowań i waywiera duży wpływ na nasze życie codzienne.. Ich charakterystyczną właściwością jest możliwość przenoszenia energii, bez jednoczesnego przemieszczania materii.. Wykorzystuje się je w analizie chemicznej przy określaniu struktury materiałów.. Badanie tego rodzaju fal znajduje zastosowanie głównie w .Fale elektromagnetyczne znalazły olbrzymie zastosowanie przede wszystkim w urządzeniach takich jak: radia, telewizja, radary.. 14Inaczej zwane ultrafioletem (UV) fale elektromagnetyczne.. Im wyżej ostatni im krótsze wibracje.. 0 ocen .. autor prezentacji: Marta Lewandowska..

W ...Tabela zawiera zwyczajowy podział fal elektromagnetycznych ze względu na częstotliwość (długość fal).

BIBLIOGRAFIAZastosowanie Fale radiowe mają różne zastosowanie w telekomunikacji, radiofonii, telewizji, radioastronomii i w innych dziedzinach nauki i techniki Mikrofale Mikrofale- rodzaj promieniowania elektromagnetycznego o długości fali pomiędzy podczerwienią, a falami ultrakrótkimi, zaliczane są do fal radiowych.Najpopularniejszym zastosowaniem tych fal są kuchenki mikrofalowe, w których na zasadzie rezonansu fala elektromagnetyczna, o długości ok 12cm, przekazuje swoją energię cząsteczkom wody pobudzając je rezonansowo do drgań.. Podane fale różnią się między sobą długością i częstotliwością.. Przydatny.Promieniowanie gamma - fale elektromagnetyczne o długości kr tszej od 10-10 m. Promieniowane gamma niszczy wszystkie żywe kom rki, także nowotworowe.. Znajdują zastosowanie w telefonii komórkowej do przesyłania obrazu, w radiofonii oraz podczas emitowania programów w telewizji.. Fale te wywołują fluorescencję, fotoluminescencję.. Trudno sobie wyobrazić obecne życie bez tych wszystkich urządzeń, kt re uważamy za oczywiste i naturalne, a ich niezbędność zauważamy, gdy w naszym mieszkaniu zabraknie prądu.Fale elektromagnetyczne - zaburzenie pola elektromagnetycznego, rozchodzące się w przestrzeni, nazywane inaczej promieniowaniem elektromagnetycznym.Istnieją różne rodzaje fal elektromagnetycznych i tylko niektóre z nich są przez nas dostrzegalne, jednak promieniowanie tego typu otacza nas zewsząd..

W wyniku superpozycji fal elektromagnetycznych może powstać fala stojąca.magnetyczne wytwarza zmienne pole elektryczne.

Fale elektromagnetyczne również spełniają zasadę superpozycji fal.. Jednak ich nadmiar sprzyja powstawaniu czerniaka (nowotworu skórnego).. Ponadto, podano przykładowe metody wytwarzania (źródła) i wykorzystania danych rodzajów fal.. Znalazło to szerokie zastosowanie w medycynie (gł wnie onkologii) do naświetlania chorych tkanek, do konserwowania żywności, a także do wykrywania wad materiał w (defektoskopia).. W nadmiarze promieniowanie to jest szkodliwe dla organizmów żywych.. Promieniowaniem elektromagnetycznym o różnej długości fali są fale radiowe, mikrofale, podczerwień, światło widzialne, ultrafiolet, promieniowanie rentgenowskie i promieniowanie gamma.. Rosnąca energia kinetyczna cząsteczek wody (energia cieplna) jest przekazywana do otoczenia powodując wzrost jego temperatry.Od czego zależą właściwości fal elektromagnetycznych?. BIBLIOGRAFIAFale elektromagnetyczne znajdują szerokie zastosowanie w diagnostyce, jak również leczeniu chorób oraz rehabilitacji, czyli działaniach mających na celu przywrócenie utraconej sprawności fizycznej i psychicznej.. Działem medycyny wykorzystującej zabiegi z użyciem fal EM jest fizjoterapia, a dokładniej - fizykoterapia.Zastosowanie promieniowania rentgenowskiego - W medycynie : diagnostyka i terapia · ( prześwietlenia płuc, kości, obserwacji narządów) · rentgenoterapii do naświetleń schorzeń skóry - w technice i przemyśle - rentgenodefektopia · badanie uszkodzeń np. skrzydeł samolotów · kontrola materiałów · sprawdzenie izolacji i uszkodzeńFale elektromagnetyczne posiadają wielorakie zastosowania; są one przede wszystkim podstawą działania takich urządzeń jak: telefony komórkowe, telewizja, radary.. Fale radiowe ultrakrótkie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt