Uzupełnij tabelę wpisz we właściwe rubryki nazwy typów wybrzeża

Pobierz

(2 pkt)Uzupełnij tabelę wpisując w odpowiednie miejsce nazwę pradoliny wybranej spośró.a) Proces niszczenia skał pod wpływem działania wody o wysokiej.. Wpisz obok każdego zdania literę P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub literę F, gdy jest.Uzupełnij tabelę.. Wpisz we właściwe rubryki wydarzenia (podać daty tych wydarzeń) , w wyniku których został ukształtowany dany odcinek granicy II Rzeczypospolitej.. czynnik rzeźbotwórczy proces.Wpisz litery we wlasciwe miejsca tak by ulozyly siw w kolejnosci a smierc aleksandra wielkiego b wojna peloponska c .. Uzupełnij tabelę.. Wpisz poniższe nazwy form terenu w odpowiednie miejsca tabeli.Uzupełnij tabelę wpisując właściwe nazwy czynników i procesów rzeźbotworczych oraz nazwy form rzeźby terenu.. 2, wody fluwioglacjalne.Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca nazwy skal.Następnie przekształć zawarte w tabeli skale tak,aby każda z nich została zapisana w trzech postaciach.. Zadanie 48.. Długi, stosunkowo trwały, równoległy do wybrzeża wał piaszczysty tworzący się zazwyczaj w morzach o małej amplitudzie pływów.. Czynniki i procesy wybierz spośród podanych poniżej.. A. północno-wschodnie wybrzeża USA B. wybrzeża Europy Południowej C. wybrzeża wyspy Honsiu D. zachodnie wybrzeża Australii E. północno-wschodnie wybrzeża Brazylii.. Zadanie 21.. (1 pkt)Wybierając z podanych przykładów, uzupełnij tabelę, wpisując: literę oznaczającą właściwy typ gleby, jej charakterystykę i obszar występowania..

a) Rozpoznaj i wpisz pod rysunkami nazwy typów wybrzeży.

Czynniki rzeźbotwórcze: lodowiec górski, morze, rzeka, wiatr, woda z CO2, wody fluwioglacjalne.Uzupełnij tabelę.. Maksymalna liczba punktów do uzyskania to 60.Konkurs geograficzny - etap szkolny 5 Zadanie 7.. Charakterystyka gleb: A.. (5 pkt) W tabeli zestawiono czynniki, procesy i formy polodowcowe.. Zając Geografia Świat i Polski, WSiP, Warszawa 1995 b) Opisz genezę typu wybrzeża przedstawionego na rysunku A. opadowe nawalne opadowe rozlewne roztopowe sztormowe zatorowe Opis wezbrania Nazwa wezbrania Najczęściej występuje zimą na wybrzeżu podczas1.. Zadanie 22.. Wyjaśnij Terminy: A) Erozja - ID:5c8d55d87d9a1.. Mamy 300g roztworu cukru o stężeniu 10%, co oznacza, że 10% tej masy stanowi sam cukier, a reszta to woda.Rysunki przedstawiają typy wybrzeży morskich.. Nowa matura z geografii 2020 poziom rozszerzony odbyła się 13 maja 2020 roku.. Kształt kręgosłupa oscyluje wokół litery "S .Uzupełnij tabelę dotyczącą charakterystyki dwóch typów wulkanów: tarczowego i stratowul-kanu.. Wpisz w odpowiednie rubryki nazwy wydalanych substancji wybrane spośród podanych.. Źródło: S. Piskorz St.. Wpisz do tabeli odpowiednie nazwy wezbrań, wybrane z podanych poniżej.. a) Rozpoznaj opisane typy wybrzeży i zapisz ich nazwy we właściwych komórkach tabeli..

Wpisz do tabeli nazwy wybrane spośród podanych poniżej.

Dobierz odpowiednie określenia oraz ilustracje z zaproponowanych poniżej.. 3. w Suwałkach.. Ten obszar charakteryzuje się występowaniem licznych jezior polodowcowych i wzniesień morenowych.Wpisz we właściwe miejsca nazwy formacji roślinnych wybrane spośród podanych.. 2010-09-13 14:39:31 Uzupełnij tabelę , wpisując w odpowiednie miejsca brakujące informacje.. a) Rozpoznaj i wpisz pod rysunkami nazwy typów wybrzeży.. Korzystając z podanych niżej określeń, dopisz do zbiorowisk roślinnych typy klimatów, w których one występują.. Poziom próchniczny o małej miąższości mimoPrzyporządkuj każdemu opisowi właściwą nazwę formy rzeźby i nazwę regionu Polski, dla którego ta forma rzeźby jest charakterystyczna.. Źródło: S. Piskorz St.. Samolot wystartował w okolicach ujścia rzeki Peczory, leciał w linii prostej i wylądował w pobliżu północnych wybrzeży Morza Azowskiego.. 2. w Szczecinie.. ODPOWIEDŹ Pas Pojezierzy Pas Nizin Środkowopolskich Pas Wyżyn Zadanie 14.Uzupełnij tabelę.. 0-2 p. Zaznacz na mapie typy wybrzeży, które przedstawiono na rysunkach w zadaniu 6. woda, sole mineralne, mocznik, dwutlenek węgla Płuca Skóra Układ wydalniczyRysunki przedstawiają typy wybrzeży morskich.. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 18 stron (zadania 1 - 31) oraz barwną mapę.. Kręgosłup dzieli się na 5 odcinków: szyjny (7 kręgów), piersiowy (12), lędźwiowy (5), krzyżowy (5 zrośniętych z kością krzyżową), ogonowy (guziczny) (3-5) - zrośniętych w pojedynczą kość ogonową (guziczną)..

Wpisz litery odpowiadające opisom we właściwe miejsca na mapie.

(5 pkt) W tabeli zestawiono czynniki, procesy i formy polodowcowe.. 7 Rozpoznaj na podstawie opisów (A-D) wybrane pasy ukształtowania powierzchni Polski.. Cechuje ją czerwona barwa całego profilu.. Zadanie 8.. (0-2) Uzupełnij tabelę.. a) b) c) d) Zadanie 43.. Ewentualny brak zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego egzamin.Nowa matura z geografii 2020 poziom rozszerzony - arkusz i odpowiedzi.. we Wrocławiu.. lasy liściaste i mieszane, makia, pustynia lodowa, sawanna, selvas, step, tajga, tundra 10 Zadanie p. Uzupełnij tabelę.. (5 pkt) W tabeli zestawiono czynniki, procesy i formy polodowcowe.. 0-2 p. Poniższe zdania opisują wybrane cechy klimatu Europy.. Typy gleb: a) bielicoziemne, b) brunatnoziemne, c) czarnoziemne.. bawełna, buraki cukrowe, kukurydza, maniok Nazwa rośliny Charakterystyka rośliny Wykres roślina włóknodajna wymagająca stosowania znacznych ilości nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślinUkład graficzny (C) CKE 2010 WPISUJE ZDAJĄCY KOD PESEL Miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN MATURALNY Z GEOGRAFII POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010 Instrukcja dla zdającego 1. .. Uzupełnij tabelę.. Uzupełnij tabelę, tak abyUzupełnij tabelę, wpisując obok każdego obiektu nazwę odpowiedniego czynnika oraz nazwę procesu rzeźbotwórczego, który doprowadził do jego powstania.. Wpisz we właściwe rubryki nazwy typów wybrzeża, ich genezę, cechy morfologiczne oraz przykładowe obszary występowania.Na mapie numerami od 1 do 3 oznaczono obszary występowania wybranych typów genetycznych wybrzeży w Europie..

Uzupełnij tabelę, wpisując obok każdego obiektu nazwę odpowiedniego czynnika oraz .

Wpisz obok opisu powstania typu wybrzeża: - nazwę typu wybrzeża, wybraną z podanych nad tabelą; - literę, którą oznaczono rysunek przedstawiający ten typ wybrzeża;Uzupełnij schemat i dokończyć rozwiązanie.. 2013-03-14 18:00:04a) Przyporządkuj do opisów typy wezbrań występujących w Polsce.. b) Podaj nazw.. Uzupełnij tabelę, tak aby powstał ciąg przyczynowo- skutkowy.Uzupełnij tabelę.. b) Wpisz w odpowiednich wierszach tabeli litery odpowiadające.5.. Zając Geografia Świat i Polski, WSiP, Warszawa 1995 b) Opisz genezę typu wybrzeża przedstawionego na rysunku A.. Ilustracja: Typ lawy: zasadowa, kwaśna, obojętna Tempo zastygania lawy: szybko, wolno Obszar występowania: strefa ryftowa, strefa subdukcji Zadanie 13.. Uzupełnij tabelę, tak abyUkład kostny i mięśniowy Choroby człowieka Podaj/wymień.. Formy rzeźby: barchan, cyrk lodowcowy, misa deflacyjna, pradolina, rynna polodowcowa.Uzupełnij tabelę przedstawiającą procesy zachodzące w organellach komórek A oraz B. W odpowiednich rubrykach dopasuj nazwy poszczególnych organelli.. Źródło: S. Piskorz St.. Wpisz odpowiednie litery A-D w kwadratach obok wybranych numerów na mapie.. Zając Geografia Świat i Polski, WSiP, Warszawa 1995 b) Opisz genezę typu wybrzeża przedstawionego na rysunku A. a) Rozpoznaj i wpisz pod rysunkami nazwy typów wybrzeży.. Nasza społeczność to uczniowie, studenci, nauczyciele i inni eksperci.. 4. na Kasprowym Wierchu.. Zrozum.. Zawsze są gotowi wytłumaczyć Ci najbardziej złożone problemy.. 19 kwietnia 2021.. Wpisz w puste rubryki nazwy produktów spalania .Uzupełnij tabelę, wpisując w odpowiednie miejsca nazwy roślin uprawnych oraz litery, którymi oznaczono wykresy.. RozwiązanieE.. (0-2) Uzupełnij tabelę.. 26 kwietnia 2021.. Czynniki rzeźbotwórcze: lodowiec górski, morze, rzeka, wiatr, woda z CO.. Wpisz we właściwe rubryki nazwy typów wybrzeża, ich genezę, cechy morfologiczne oraz przykładowe obszary występowania.. Wpisz w puste rubryki nazwy produktów spalania materiałów energetycznych w warunkach swobodnego i ograniczonego dostępu powietrza.. .Rysunki przedstawiają typy wybrzeży morskich.. Następnie wpisz, na którym kontynencie - w Ameryce Północnej czy Ameryce Południowej - występuje dana formacja roślinna: podrównikowy, umiarkowany ciepły, umiarkowany chłodny, subpolarny równikowy wilgotny,1.. AleksandraPodkreśl nazwy dwóch obszarów charakteryzujących się obecnością rozległych stref zurbanizowanych typu megalopolis..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt